Vandanalyse af vandet fra Asnæs Vandværk

 

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Asnæs Vandværk's vand er 15 dH

 

 

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

 

 

Prøvedato 

Sted Kontroltype

Fil

Vandanalyser 2024

Vandanalyser 2023
Vandanalyser 2022

 

21-07-2021

 

 

 

 

Ekstra prøver

 

PDF

Pdf
Pdf

 

Pdf

19-07-2021 ekstra prøver   Pdf
12-07-2021 Plejecenter Ledningsnet Pdf
12-07-2021 Plejecenter Ledningsnet Pdf  Mikrobiologisk  pdf
 13-5-19 Vandværket  Driftskontrol  pdf
 13-5-19 højdebeholder Mikrobiologisk  pdf
 4-03-19  Bager Centervejen 2-4  Ledningsnet  pdf
21-1-19 Toftegårdsvej 25  ledningsnet  pdf
 14-5-18  Trehøje højdebeholder  Mikrobiologisk  pdf

 14-5-18

Vandværket  Driftskontrol

PDF

18-09-17 Vandværket normal +org. mikro pdf/Portals/231/Vandkvalitet/Vandanalyser/ASNÆS_VANDVÆRK_Afgang__værk_Asnæs_Vandværk_2017-09-18_Analyserapport_20171010-001.pdf?ver=2017-10-13-143848-860
13-03-2017 Vandværket Driftskontrol pdf
13-03-2017 boring. 9 Boringskontrol pdf
02-01-2017  Stadionvej 3 Begrænset PDF
25-07-2016  Centervejen 2-4    Begrænset + sporstof PDF
06-06-2016  Vandværket Driftskontrol PDF
09-05-2016 Vandværket Driftskontrol PDF
03-05-2016 Høvevej 36A Begrænset PDF
14-03-2016 Vandværket Udvidet PDF
11-02-2016 Boring 11 Boringskontrol PDF
11-01-2016  Stadionvej 3  Begrænset PDF
11-11-2015 Esterhøjvej 7 Mikrobiologisk PDF
14-09-2015     Vandværket Normal + org. mikro PDF
20-07-2015    Toftegårdsvej 25 Begrænset + sporstof PDF
08-05-2015  Centervejen 2-4 Mikrobiologisk PDF
04-05-2015  Centervejen 2-4 Begrænset PDF
04-05-2015  Centervejen 2-4 Mikrobiologisk PDF
13-04-2015  Boring 12 Boringskontrol PDF
06-02-2015 Vandværket Andet PDF
19-01-2015  Vandværket Andet PDF
05-01-2015 Stadionvej 3 Begrænset PDF
05-01-2015 Vandværket Andet PDF
15-12-2014 Vandværket Særlig PDF
24-11-2014 Vandværket Særlig PDF
17-11-2014 Vandværket efter iltn. Andet PDF
04-03-2014 Vandværket Udvidet PDF
13-01-2014 Stadionvej 3 Begrænset PDF
02-12-2013 Vandværket Mikrobiologisk PDF
10-09-2013  Esterhøjvej 94-96 Begrænset PDF
16-07-2013 Centervej 25 Begrænset PDF
27-05-2013 Vandværket Udvidet PDF
23-01-2013 Pavillonvej 15 Begrænset PDF
21-12-2012 Vandværket Normal PDF
21-12-2012 Enghaven 2 Begrænset PDF